Hedef kitlesinin ihtiyaçları etrafında çalışmalarını sürdüren, müşteri ihtiyaçlarını tespit eden ve müşteri beklentilerini en iyi şekilde yöneten, inovasyondan üretime, fiyatlandırmadan satış ve satış sonrası hizmetlerde başarılı olan, çalışan memnuniyeti kapsamında yatırımlar yapan ve sosyal sorumluluk projelerine önem veren markalar bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Sektörünün geleneksel çalışma şeklini derinden değiştiren, paradigmaları yıkan, yeni vizyonlar ortaya koyan, rakipleri arasından sıyrılacak yeni orijinal sistemler ve yöntemler veya ürünler geliştiren, son birkaç yılda ciro, ürün satışları, dağıtım, uluslararası pazarda genişleme ve personel sayıları açısından hızlı bir büyüme yakalayan markalar bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Kendi sektöründe, inovasyonu işinin merkezine koyan, yeni ürün ve hizmetler oluşturup bunu ticari bir ürüne veya hizmete başarılı bir şekilde dönüştürmeyi başaran, klişeleri ve ezberleri bozan, projelerinin özgünlüğünü, ölçülebilir sonuçlarını ve etkilenenlerden gelen bildirimleri ana hatlarıyla ispatlayabilen şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren, geliştirdiği teknolojik çözümlerle, müşterilerinin iş yapış süreçlerini kolaylaştıran, verimliliklerini arttıran, geliştirdiği çözümün veya ürünün, müşteride ne gibi değişimleri yarattığını, müşteride oluşturduğu değeri, müşteri geri bildirimleriyle ispatlayabilen şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Çalışanlarının yaş, cinsiyet, etnik köken, din, engellilik, eğitim gibi farklı özelliklerine saygı duyan, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine uyum sağlayan, çalışan memnuniyetini üst seviyede sağlayan, personel tutma seviyesi yüksek, personel menfaatlerini koruyan yönetim stratejileri uyguladıklarını gösteren şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Yerel, ulusal veya uluslararası düzeyde,eğitim,sağlık,sanat gibi farklı konularda  çevre ve toplum için gerçek fark yaratan, yenilikçi ve sürdürülebilir kurumsal düzeyde sosyal sorumluluk stratejileri veya projeleri geliştiren, karbon ayak izinin azaltılması ve doğal çevrenin korunması gibi bir çok konuda toplum menfaatini gözettiğini ispatlayabilen şirketler  bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Farklı sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda yatırımları bulunan, şirkey bünyesi ve sektöründe attığı adımlarla olağan üstü insiyatif alan ve cesaret örneği gösteren, kurumsal yönetim uygulamalarını en iyi şekilde sürdüren, çevre ve toplum gibi konulara duyarlı projeler geliştiren, sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alan iş adamları bu ödülün sahibi olacaktır.

Farklı sektörlerde ulusal ve uluslararası alanda yatırımları bulunan, şirketlerinden ve sektöründe attığı adımlarla olağan üstü insiyatif alan ve cesaret örneği gösteren, kurumsal yönetim uygulamalarını en iyi şekilde sürdüren, çevre ve toplum gibi konulara duyarlı projeler geliştiren, sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler alan iş kadınları bu ödülün sahibi olacaktır.

Sektöründe 3 yıldan daha kısa süredir faaliyet gösteren, geliştirdiği yeni ürün ve hizmetle hızlı bir büyüme ve farklılaşma yakalayarak rakiplerinin arasından sıyrılan şirketler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Bir fikri başarılı bir projeye ve yatırıma dönüştüren,ürününü veya hizmetini, personel,müşteri ve ciro açısından istikrarlı bir şekilde büyüten, şirketlerini geleceğe uygun hale getirmek için stratejik bir vizyon oluşturan girişimciler bu kategoride ödülün sahibi olacaktır.

Yüksek derecede girişimcilik, yaratıcılık ve vizyon sahibi 35 yaş ve altı iş adamları için bu kategoriye başvurabilir. Başvuru yapanlar,işinde yakaladığı başarının yanında,çalışan memnuniyeti,sosyal sorumluluk gibi konulardaki çalışmalarıyla birlikte değerlendirilecek.